Om

MD Mentor / Masaud Dar

Sikkerpost@mdmentor.dk / masaud@mdmentor.dk

Mob : 4142 2995

Masaud arbejder som ekstern mentor og samarbejder idag med Køge, Hvidovre og Brøndby jobcentre.

 

 

Masaud har mere end 6 års erfaring

 

Mentor for borgere i ressourceforløb

 

Mentor for borgere i fleksjob

 

Mentor for borgere i virksomhedspraktik

 

MD Mentor er oprettet som bruger af VITAS

 

Mentor for aktivitetsparate

 

Etablering af samarbejdsaftaler med virksomheder

 

Etablering af fleksjobs og løntilskudsansættelser

 

Statusbeskrivelser og praktikevalueringer

 

 

 

 

 

Masaud anvender relationel koordinering og helhedsorienteret tilgang som metode til at styrke samarbejdet.

 

Masaud træder ind i menneskers liv med en undren og nysgerrighed på deres livsverden.

 

 

 

Masaud har gennem de seneste 2 år arbejdet som ressource-pædagog med udfordrede drenge under 18 år med diagnoser som ADHD og autisme. Derudover unge under udredning, voldsom adfærd samt tilknytningsforstyrrelse.

 

Masaud har stort fokus på forældresamarbejde samt tværfagligt samarbejde med andre kommunale instanser, psykiatrien, jobcentre o.lign.

MD Mentor - Masaud Dar / Mob : 41 42 29 95 masaud@mdmentor.dk / CVR : 37526142