Mentorforløb / Ressourceforløb

MD Mentor / Masaud Dar

Sikkerpost@mdmentor.dk / masaud@mdmentor.dk

Mob : 4142 2995

FORLØBETS INDHOLD


Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:


En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.


Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.


Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.


Løbende tilbagemeldinger til jobcentret efter aftale.

MÅL OG DELMÅL


Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.


Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

INDIVIDUELT TILPASSET MENTOR


Mentorforløb er individuelt tilpasset og indeholder nøjagtigt den støtte og vejledning, som den enkelte borger har brug for. Forløbets indhold kan derfor spænde vidt og f.eks. handle om:


Træning af borgerens personlige og sociale kompetencer.

Støtte til at få hverdagen til at fungere – f.eks. strategi for at komme op til tiden, købe ind osv.


Introduktion til virksomhedens eller uddannelsesinstitutionens kultur og de skrevne og uskrevne regler. Vejledning i at forstå arbejdsopgaver. Støtte til at kunne omgås og kommunikere med kolleger og leder.

MD Mentor - Masaud Dar / Mob : 41 42 29 95 masaud@mdmentor.dk / CVR : 37526142