“At skabe relationer er nøglen til et konstruktivt og givende samarbejde.
At gøre en forskel for mennesker er mit drive”

MD Mentor

  • Mentor og virksomhedskonsulent i samme person

  • Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

  • Hjælper borgeren med at afklare personlig, sociale og faglige ressourcer

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Jeg har mødt Masaud som konsulent hvor jeg har oplevelsen af en engageret, empatisk, holden sit ord, opsøgende og meget dygtig til at oparbejde en relation til de borgere vi har haft i fællesskab – jeg oplever samtidigt at de borgere jeg har givet Masaud i “hænderne” har været lige så trygge som jeg er, og de fleste er kommet videre, og de der ikke er, skyldtes ikke mangel på entusiasme fra Masaud og hans virke”.

Alice J., Jobkonsulent, Hvidovre Jobcenter

“Jeg har via mit arbejde som sagsbehandler hos Jobcenter Brøndby haft et tæt samarbejde Masaud, da han arbejdede hos anden aktør som mentor.  Jeg var altid tryg, når jeg sendte borgere af sted og Masaud tog imod, da min oplevelse var at Masaud var professionel, dygtig og med hjertet i det arbejde, som han udførte. Derudover er Masaud et utrolig behageligt menneske, og som jeg uden tøven vil give min anbefaling”.

Mette A., Socialrådgiver, Københavns Kommune

“Masaud er en meget empatisk og dynamisk konsulent. Han har øje for de små nuancer hos en borger og er god til at finde de bedste og positive sider frem og få dem styrket. Det er nemt at samarbejde med Masaud og han er omstillingsparat og lever altid op til de krav der bliver stillet fra samarbejdspartnere”.

Lykke K., Jobkonsulent, Brøndby Kommune

“Vi har fokus på at servicere såvel borgere som virksomheder på bedst mulig måde.”

Masaud Dar

Masaud Dar

Mentor og
virksomhedskonsulent

Stor erfaring med borgere over og under 30 år som har andre barrierer end ledighed. Engageret konsulent og mentor med fokus i den enkelte borger og dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Jimmi Liljehult

Jimmi Liljehult

Mentor og
virksomhedskonsulent

Yder mentorhjælp til socialt udsatte borgere, som skal hjælpes på vej mod en aktiv hverdag, uddannelse eller arbejde. Alle har brug for noget at stå op til, hvorfor dette er et mål i mit arbejde.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor og
virksomhedskonsulent

Bred erfaring indenfor socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort
Hanne Thyrsøe

Hanne Thyrsøe

Socialrådgiver og virksomhedskonsulent

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.

Læs kompetencekort
Julie Flakholm

Julie Flakholm

Mentor og psykiatrisk sygeplejerske

Erfaring med samarbejde mellem mange instanser. Afklaring og belysning af diverse problemstillinger, som fylder hos den enkelte og hjælpe borgeren med fokus og overskuelighed.

Læs kompetencekort
Janus Bakrawi

Janus Bakrawi

Mentor/konsulent og
coaching

En passioneret og støttene mentor/coach, som i samspil med borgeren, søger mening med forløbet og konkret at rykke fra A til B. Et særligt fokus på at give borgeren afklaring i sit forløb.

Læs kompetencekort
Fridah

Fridah

Mentor og
virksomhedskonsulent

Tekst kommer snart

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor og
Pæd. psyk.

Stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Yder støtte der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere/mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort