Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

MD PARTNER TEAM

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Mentor
Personlig Jobformidler

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi/Misbrug / Vredeshåndtering /

Sprog
Dansk, tyrkisk, engelsk

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Mentor
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Mentor
Personlig Jobformidler

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi / Misbrug / Børn og unge med særlige behov / Efterværn

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Islim Kiran

Mentor
Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare smerteplaget kvinder / Antiradikalisering af unge piger og kvinder. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, tyrkisk, kurdisk

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Mentor
Personlig Jobformidler

Misbrug / Diagnoser/ Angst / Borderline / Vredeshåndtering / Skolevægring / Praktisk pædagogisk støtte.

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
David Abel

Jones Kristensen

Mentor
Misbrugskonsulent

Banderelationer / Kriminel adfærd / Misbrug / Diagnoser / Vredeshåndtering xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Mentor
Personlig Jobformidler

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, indisk, urdu, punjabi, engelsk 

Læs kompetencekort
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Mentor
Personlig Jobformidler

Jeg har stor erfaring fra opholdsteder, hvor min tilgang til børn / unge er en neuropædagogisk, miljøterapeutisk og narrativ. Jeg har erfaring med bl. a spiseforstyrrelse og kriminalitetsprævention.

Læs kompetencekort
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Mentor
Personlig Jobformidler

Jeg har ar flere års erfaring indenfor arbejdet med kriminalitetstruede unge.  Jeg har en dyb indsigt i interkulturelle problemstillinger og har kompetencer indenfor inklusions-didaktik og samtaleterapi

Læs kompetencekort
Salah Ibrahim

Shaima Al-khafaji

Mentor
Socialrådgiver

Jeg har ar flere års erfaring indenfor arbejdet med kriminalitetstruede unge.  Jeg har en dyb indsigt i interkulturelle problemstillinger og har kompetencer indenfor inklusions-didaktik og samtaleterapi

Læs kompetencekort

Samme mentor / personlig jobformidler

Borgeren har samme mentor/personlig jobformidler i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

  • Rådgive og vejlede borgerne

  • Opsøgende virksomhedskontakt

  • Etablering og opfølgning af praktik, flexjob, løntilskud m.v.

  • Relevant kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen

Databasen fra Vitas

Vi er brugere af Vitas databasen hos MD Partner.

Vitas database

Databasen fra Vitas

Vi er brugere af Vitas databasen hos MD Partner.

Vitas database

Supervison

MD Partner modtager supervision ved psykoterapeaut
Vibeke Dalum.

www.vibekedalum.dk