Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

MD Mentor team

Masaud Dar

Masaud Dar

Mentor og
virksomhedskonsulent

Stor erfaring med borgere over og under 30 år som har andre barrierer end ledighed. Engageret konsulent og mentor med fokus i den enkelte borger og dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Hanne Thrysøe

Hanne Thrysøe

Mentor/virksomhedskonsulent (socialrådgiver)

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor og
virksomhedskonsulent

Bred erfaring indenfor socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
(psykiatrisk sygeplejerske)

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser samt forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til strukturering af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort
Julie Flakholm

Christian Klinke

Mentor og
virksomhedskonsulent

Sager i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte borgere. Borgere med risiko for kriminalitet

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor/virksomhedskonsulent (pæd.psyk)

Stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Yder støtte der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere/mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort
Julie Flakholm

Jeppe Christoffersen

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg stræber altid efter at fremstå empatisk, tryghedsskabende og autentisk. Som mentor er jeg tydelig og ærlig, med hovedfokus på transparens i samarbejdet og en veldefineret målsætning.

Læs kompetencekort
Janus Bakrawi

Janus Bakrawi

Mentor og
projektmedarbejder

En passioneret og støttene mentor/coach, som i samspil med borgeren, søger mening med forløbet og konkret at rykke fra A til B. Et særligt fokus på at give borgeren afklaring i sit forløb.

Læs kompetencekort
Fridah

Fridah

Mentor og
virksomhedskonsulent

Mine fokusområder er etniske minoritets kvinder, unge og børn. Som passioneret og empatisk mentor/coach, elsker jeg at være med til at gøre en forskel for andre mennesker.

Læs kompetencekort
Julie Flakholm

Julie Flakholm

Mentor
(psykiatrisk sygeplejerske)

Erfaring med samarbejde mellem mange instanser. Afklaring og belysning af diverse problemstillinger, som fylder hos den enkelte og hjælpe borgeren med fokus og overskuelighed.

Læs kompetencekort
Janus Bakrawi

Janus Bakrawi

Projektmedarbejder

En passioneret og støttene mentor/coach, som i samspil med borgeren, søger mening med forløbet og konkret at rykke fra A til B. Et særligt fokus på at give borgeren afklaring i sit forløb.

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor/virksomhedskons. (pæd.psyk)

Stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Yder støtte der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere/mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort
Fridah

Fridah

Mentor og
virksomhedskonsulent

Mine fokusområder er etniske minoritets kvinder, unge og børn. Som passioneret og empatisk mentor/coach, elsker jeg at være med til at gøre en forskel for andre mennesker.

Læs kompetencekort
Julie Flakholm

Julie Flakholm

 Mentor (psykiatrisk sygeplejerske)

Erfaring med samarbejde mellem mange instanser. Afklaring og belysning af diverse problemstillinger, som fylder hos den enkelte og hjælpe borgeren med fokus og overskuelighed.

Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

Supervison

MD Mentor modtager supervision ved psykolog
Jakob Skov Knudsen.

www.jakobskovknudsen.dk