Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

MD PARTNER TEAM

Hanne Thrysøe

Hanne Thrysøe

Mentor og virksomhedskonsulent (socialrådgiver)

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor og
virksomhedskonsulent

Bred erfaring med socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Mentor og
virksomhedskonsulent

Sager i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte borgere. Borgere med risiko for kriminalitet

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor og virksomhedskonsulent (pæd.psyk)

Jeg har stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Jeg yder støtte, der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere og mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg stræber altid efter at fremstå empatisk, tryghedsskabende og autentisk. Som mentor er jeg tydelig og ærlig, med hovedfokus på transparens i samarbejdet og en veldefineret målsætning.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Mentor og
virksomhedskonsulent

Stor erfaring med socialt udsatte borgere – unge som ældre. Det væsentlige er at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte.

Læs kompetencekort
Johnni Milton-Bode

Johnni Milton-Bode

Mentor og
virksomhedskonsulent

Med respekt for det enkelte menneske, sikre jeg at borgerne får taletid og at de bliver set og hørt i den situation de er i. Jeg kender til vigtigheden i, at der er sammenhæng mellem det jeg siger, og det jeg gør overfor borgerne.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har bred erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte borgere, idet jeg har beskæftiget mig med mange forskellige målgrupper såsom borgere med autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD,  m.v.

Læs kompetencekort
Karina Faxholm

Karina Faxholm

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har mange års erfaring med det socialfaglige område, hvor fokus er, at udvikle borgers nuværende situation og med brugbare værktøjer. Min overbevisning er, at alle har kompetencer som kan bruges.

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Min tilgang er anerkendende, og jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse.

Læs kompetencekort
David Abel

Jones Kristensen

Mentor

Jeg arbejder på at udvikle en styrket identitet med bl.a. narrativ tilgang, hvor jeg er initiativtager og et støttende, opmuntrende vidne til processen til et sund liv. Jeg støtter og guider og fungerer som bisidder og har baggrund som socialpædagog.

Læs kompetencekort
Rikke Wallin

Rikke Wallin

Mentor

Som mentor er mit fokus at skabe forandringsprocesser for den enkelte borger med udgangspunkt i en motiverende løsningsfokuseret tilgang. Jeg arbejder målrettet på en omsorgsfuld og vedholdende måde med udgangspunkt i den enkelte borger.

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
(psykiatrisk sygeplejerske)

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

Supervison

MD Partner modtager supervision ved psykoterapeaut
Vibeke Dalum.

www.vibekedalum.dk