Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

MD PARTNER TEAM

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Personlig Jobformidler
Mentor

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi/Misbrug / Vredeshåndtering /

Sprog
Dansk, tyrkisk, engelsk

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Mentor
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Personlig Jobformidler
Mentor

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet / Autisme / Fibromyalgi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, engelsk x

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Personlig Jobformidler
Mentor

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi / Misbrug / Børn og unge med særlige behov / Efterværn

Sprog
Dansk, engelsk 

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Islim Kiran

Personlig Jobformidler
Mentor

Psykisk sårbare smerteplaget kvinder / Antiradikalisering af unge piger og kvinder            

 

Sprog
Dansk, tyrkisk,  kurdisk

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Personlig Jobformidler
Mentor

Misbrug / Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi / Vredeshåndtering

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
David Abel

Jones Kristensen

Mentor
Misbrugskonsulent

Banderelationer / Kriminel adfærd / Misbrug / Diagnoser / Vredeshåndtering xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sprog
Dansk, engelsk 

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
Psykiatrisk sygeplejerske

Jeg har indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Jeg støtter med vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Personlig Jobformidler
Mentor

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet

Sprog
Dansk, indisk, urdu, punjabi, engelsk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Lars Markussen

Lars Markussen

Personlig Jobformidler
Mentor

Med mange års erfaring som konsulent og mentor har jeg arbejdet, med at hjælpe borgere videre i job eller i livet. Jeg møder borgerne med et åbent sind og skaber en god relation baseret på tillid og tryghed. 

Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

Supervison

MD Partner modtager supervision ved psykoterapeaut
Vibeke Dalum.

www.vibekedalum.dk