MENTOR

MENTOR

Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.

Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.

Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Vi har fokus på at servicere såvel borgere som virksomheder på bedst mulig måde.”

Masaud Dar

Masaud Dar

Mentor og virksomhedskonsulent

Stor erfaring med borgere over og under 30 år som har andre barrierer end ledighed. Engageret konsulent og mentor med fokus i den enkelte borger og dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Julie Espersen

Julie Flakholm

Mentor og psykiatrisk sygeplejerske

Erfaring med samarbejde mellem mange instanser. Afklaring og belysning af diverse problemstillinger, som fylder hos den enkelte og hjælpe borgeren med fokus og overskuelighed.

Læs kompetencekort
Hanne Thyrsøe

Hanne Thyrsøe

Socialrådgiver og virksomhedskonsulent

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.

Læs kompetencekort
Hanne Thyrsøe

Janus Bakrawi

Mentor/konsulent og coaching

Et særligt fokus på at give borgeren afklaring i sit forløb. En passioneret mentor/coach, som i samspil med borgeren, søger mening med forløbet og på konkret at rykke fra A til B.

Læs kompetencekort

Supervison

MD Mentor modtager supervision ved psykolog
Jakob Skov Knudsen.

www.jakobskovknudsen.dk