VIRKSOMHEDSKONSULENT

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgere har samme mentor / virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten.

Vores hovedopgave er at hjælpe de borgere der er i forløb hos os med at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og efterfølgende at hjælpe dem videre mod selvforsørgelse når det er muligt – også i ansættelser på særlige vilkår.

Vi rådgiver og vejleder vores borgere med at finde praktik og arbejde, som passer til deres arbejdsmæssige kvalifikationer. Vores fornemste opgave er derefter at matche disse med en virksomhed, der er villig til at hjælpe vores borgere videre så de på sigt forhåbentlig kan genindtræde på arbejdsmarkedet.

Nogle af de borgere vi arbejder med, har udfordringer ud over ledighed og har brug for ekstra opmærksomhed og til tider håndholdte indsatser med tæt opfølgning, som har til formål at understøtte opkvalificering af den pågældendes arbejdsevne. Vi sætter derfor stor pris på vores samarbejde med de virksomheder, der stiller sig til rådighed for et sådant samarbejde.

Vi arbejder med målgrupper, som har brug for håndholdte og ekstra indsatser dvs. borgere, som har andre udfordringer end ledighed. Her er der brug for etablering af indsatser, som skal understøtte en udvikling af borgeren, og det kræver forløb på en virksomhed, hvor de muligheder stilles til rådighed.

Vores team består af medarbejdere med en mangeårig erhvervserfaring, som giver os et bredt arbejdsmarkedskendskab. Vores faglige og personlige kompetencer sikrer, at de lokale virksomheder serviceres bedst muligt.

Vores team har et stort kendskab til jobmarkedet og kendskab til forskellige uddannelses- og karrieremuligheder. Vi har et stort virksomhedsnetværk, og har løbende kontakt med kendte virksomheder.

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgere har samme mentor / virksomhedskonsulent i hele sit forløb som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten.

Vores hovedopgave er at hjælpe de borgere der er i forløb hos os med at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og efterfølgende at hjælpe dem videre mod selvforsørgelse når det er muligt – også i ansættelser på særlige vilkår.

Vi rådgiver og vejleder vores borgere med at finde praktik og arbejde, som passer til deres arbejdsmæssige kvalifikationer. Vores fornemste opgave er derefter at matche disse med en virksomhed, der er villig til at hjælpe vores borgere videre så de på sigt forhåbentlig kan genindtræde på arbejdsmarkedet.

Nogle af de borgere vi arbejder med, har udfordringer ud over ledighed og har brug for ekstra opmærksomhed og til tider håndholdte indsatser med tæt opfølgning, som har til formål at understøtte opkvalificering af den pågældendes arbejdsevne. Vi sætter derfor stor pris på vores samarbejde med de virksomheder, der stiller sig til rådighed for et sådant samarbejde.

Vi arbejder med målgrupper, som har brug for håndholdte og ekstra indsatser dvs. borgere, som har andre udfordringer end ledighed. Her er der brug for etablering af indsatser, som skal understøtte en udvikling af borgeren, og det kræver forløb på en virksomhed, hvor de muligheder stilles til rådighed.

Vores team består af medarbejdere med en mangeårig erhvervserfaring, som giver os et bredt arbejdsmarkedskendskab. Vores faglige og personlige kompetencer sikrer, at de lokale virksomheder serviceres bedst muligt.

Vores team har et stort kendskab til jobmarkedet og kendskab til forskellige uddannelses- og karrieremuligheder. Vi har et stort virksomhedsnetværk, og har løbende kontakt med kendte virksomheder.

Vigtigste opgave som virksomhedskonsulent

Vigtigste opgave som virksomhedskonsulent

  • Rådgive og vejlede borgerne

  • Opsøgende virksomhedskontakt

  • Etablering og opfølgning af praktik, flexjob, løntilskud m.v.

  • Relevant kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen

Databasen fra Vitas

Vi er brugere af Vitas databasen hos MD Partner.

Vitas database

Databasen fra Vitas

Vi er brugere af Vitas databasen hos MD Partner.

Vitas database