• Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

  • Hjælper borgeren med at afklare personlige, sociale og faglige ressourcer

MD PARTNER TEAM

Masaud Dar

Masaud Dar

Ejer og
socialfaglig koordinator

Jeg har siden 2011 beskæftiget med at støtte borgere med andre barrierer end ledighed med beskæftigelsesafklaring. Som mentor er jeg engageret i den enkelte borger og tager udgangspunkt i dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Kamilla Munk Appel

Kamilla Munk Appel

HR- og
udviklingschef

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det gode samarbejde.

Læs kompetencekort
Hanne Thrysøe

Hanne Thrysøe

Mentor og virksomhedskonsulent (socialrådgiver)

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor og
virksomhedskonsulent

Bred erfaring med socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
(psykiatrisk sygeplejerske)

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Mentor og
virksomhedskonsulent

Sager i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte borgere. Borgere med risiko for kriminalitet

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor og virksomhedskonsulent (pæd.psyk)

Stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Yder støtte der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere/mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg stræber altid efter at fremstå empatisk, tryghedsskabende og autentisk. Som mentor er jeg tydelig og ærlig, med hovedfokus på transparens i samarbejdet og en veldefineret målsætning.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har stor erfaring med socialt udsatte borgere gennem motivationssamtaleforløb. Det væsentlige er at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte.

Læs kompetencekort
Johnni Milton-Bode

Johnni Milton-Bode

Mentor og
virksomhedskonsulent

Med respekt for det enkelte menneske, sikre jeg at borgerne får taletid og at de bliver set og hørt i den situation de er i. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det jeg siger, og det jeg gør overfor borgerne.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har bred erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte borgere, idet jeg har beskæftiget mig med mange forskellige målgrupper såsom borgere med autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD,  m.v.

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Ulrik

Familiekonsulent
og familiekonsulent

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse inden for den systemiske og narrative teori/metode. Mit primære fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne.

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Min tilgang er anerkendende, og jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse.

Læs kompetencekort
David Abel

Bettina Aagaard

Familiekonsulent
og familiekonsulent

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne. Jeg har mange års o

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Jones Kristensen

Mentor

Jeg arbejder på at udvikle en styrket identitet med bl.a. narrativ tilgang, hvor jeg er initiativtager og et støttende, opmuntrende vidne til processen til et sund liv. Jeg støtter og guider og fungerer som bisidder.

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Rikke Wallin

Mentor og virksomhedskonsulent

Mit fokus at skabe forandringsprocesser for borgeren med en motiverende løsningsfokuseret tilgang. Jeg arbejder målrettet på en omsorgsfuld og vedholdende måde med udgangspunkt i den enkelte borger.

Læs kompetencekort
Ole Gulløv

Ole Gulløv

Familiekonsulent

At kunne skabe forståelse for borgerens udfordringer og ofte komplekse problemstillinger er for mig en vigtig tilgang til at kunne forandre.  Derfor er min tilgang altid respektfuld og anerkendende.

Læs kompetencekort

Samarbejdspartnere

Jimmi Liljehult

Jimmi Liljehult

Virksomhedskonsulent
Læs kompetencekort
Janus Bakrawi

Janus Bakrawi

Mentor
Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Jeg har mødt Masaud som konsulent hvor jeg har oplevelsen af en engageret, empatisk, holden sit ord, opsøgende og meget dygtig til at oparbejde en relation til de borgere vi har haft i fællesskab – jeg oplever samtidigt at de borgere jeg har givet Masaud i “hænderne” har været lige så trygge som jeg er, og de fleste er kommet videre, og de der ikke er, skyldtes ikke mangel på entusiasme fra Masaud og hans virke”.

Alice J., Jobkonsulent, Hvidovre Jobcenter

“Jeg har via mit arbejde som sagsbehandler hos Jobcenter Brøndby haft et tæt samarbejde Masaud, da han arbejdede hos anden aktør som mentor.  Jeg var altid tryg, når jeg sendte borgere af sted og Masaud tog imod, da min oplevelse var at Masaud var professionel, dygtig og med hjertet i det arbejde, som han udførte. Derudover er Masaud et utrolig behageligt menneske, og som jeg uden tøven vil give min anbefaling”.

Mette A., Socialrådgiver, Københavns Kommune

“Masaud er en meget empatisk og dynamisk konsulent. Han har øje for de små nuancer hos en borger og er god til at finde de bedste og positive sider frem og få dem styrket. Det er nemt at samarbejde med Masaud og han er omstillingsparat og lever altid op til de krav der bliver stillet fra samarbejdspartnere”.

Lykke K., Jobkonsulent, Brøndby Kommune