• Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

  • Hjælper borgeren med at afklare personlige, sociale og faglige ressourcer

MD PARTNER TEAM

Masaud Dar

Masaud Dar

Ejer og
socialfaglig koordinator

Jeg har siden 2011 beskæftiget med at støtte borgere med andre barrierer end ledighed med beskæftigelsesafklaring. Som mentor er jeg engageret i den enkelte borger og tager udgangspunkt i dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Kamilla Munk Appel

Kamilla Munk Appel

Rekruttering- og udviklingschef
Life- & Businesscoach

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det gode samarbejde.

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

FAGLIG KOORDINATOR
Familiekonsulent

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde herunder unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Med viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet ved at skabe et  trygt rum.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Personlig Jobformidler
Mentor / Kontaktperson

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi/Misbrug / Vredeshåndtering /

Sprog
Dansk, tyrkisk, engelsk

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Camilla Thor Larsen

Kontaktperson
Lærer

Som speciallærer og kommende psykoterapeut er mit fokus altid en ydmyg og nærværende tilgang til det enkelte menneske; og med respekt for borgenes livssituation. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Samværskonsulent
Socialpædagog

Jeg har 17 års erfaring i behandlings- arbejde og miljøterapi. Jeg møder familier med nærvær og empati. En kerneværdi er at skabe en god relation, som sikrer trivsel og udvikling i forløbet.

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Mentor
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen.  x

Læs kompetencekort
Celine Bang

Celine Viuff Bang

Mentor
Kontaktperson

Unge / Angst / Borderline / Autisme / Skizofreni / ADHD  / Kriminalitetstruede.

 

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Personlig Jobformidler
Mentor

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet / Autisme / Fibromyalgi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Christina Dahl

Christina Dahl

Kontaktperson
Lærer

Gennem mange år som AKT – lærer, har jeg tilegnet mig stor erfaring med at støtte og vejlede sårbare børn og unger, hvor vi bl.a har arbejde med konflikthåndtering, angst og spiseforstyrrelser. Som SSP-lærer har stor erfaring med skolefravær og kriminalpræventivt arbejde.

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Personlig Jobformidler
Mentor / Kontaktperson

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi / Misbrug / Diagnoser generelt / Børn og unge med særlige behov / Efterværn

Sprog
Dansk, engelsk 

Læs kompetencekort
Farida Butt

Farida Butt

Familiekonsulent / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler, samt god erfaring med tværfaglige og tværprofessionelt samarbejde. 

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Hede

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse i den systemiske og narrative metode. Mit fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne.

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiekonsulent / Psykoterapeut Kropsterapeut

Relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier, hvor mit fokus er på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod løsninger, så familier kan mestre livet på bedste vis.

Læs kompetencekort

Ida Hagemeister

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut. Gennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med anbragte børn, unge, voksne og familier på døgninstitution, familieinstitutioner. xxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Islim Kiran

Islim Kiran

Personlig Jobformidler
Mentor

Psykisk sårbare smerteplaget kvinder / Antiradikalisering af unge piger og kvinder. xxxxxxxxxxxxxxxx x

Sprog
Dansk, tyrkisk, kurdisk

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Personlig Jobformidler
Mentor / Misbrugskonsulent

Misbrug / Diagnoser/ Angst / Borderline / Vredeshåndtering / Skolevægring / Praktisk pædagogisk støtte.

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Jones Kristensen

Mentor
Misbrugskonsulent

Banderelationer / Kriminel adfærd / Misbrug / Diagnoser / Vredeshåndtering

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
Psykiatrisk sygeplejerske

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Personlig Jobformidler
Mentor / Kontaktperson

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet

Sprog
Dansk, indisk, urdu, punjabi, engelsk

Læs kompetencekort
Kira Møller

Kira Møller

Kontaktperson
Lærer

Unge kvinder i alderen 13-23 år / Skolefravær / Netværk / Empowerment. xxxxxxxxxx xx

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Lars Markussen

Lars Markussen

Personlig Jobformidler
Mentor

Familiesager / efterværn / Unge med særlige behov og diagnoser / Hjemløse  / Misbrugere / 

Sprog
Dansk,  engelsk

Læs kompetencekort
Lea Aarup Lykkegaard

Lea Aarup Lykkegaard

Familiekonsulent
Famillerådgiver & Terapeut

Jeg har arbejdet med mennesker i krise i mere end 20 år. Jeg har gjort det til mit virke at guide mennesker igennem deres kriser.  Jeg navigerer i kaos, og viser klienterne, at det kan lade sig gøre.   xxxxxxxx

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Michelle Acras

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har mange års erfaring med autisme, ADHD og PTSD. Jeg har erfaring med spædbørnsfamilier, etnisk danske og  anden etniske sårbare familier. x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson
Misbrugskonsulent

Jeg har stor erfaring med pårørende til misbrug og psykisk sygdom og har stor viden om afhængighed fra mine over ti års kommunale erfaring med misbrugsområdet. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Jeg har mødt Masaud som konsulent hvor jeg har oplevelsen af en engageret, empatisk, holden sit ord, opsøgende og meget dygtig til at oparbejde en relation til de borgere vi har haft i fællesskab – jeg oplever samtidigt at de borgere jeg har givet Masaud i “hænderne” har været lige så trygge som jeg er, og de fleste er kommet videre, og de der ikke er, skyldtes ikke mangel på entusiasme fra Masaud og hans virke”.

Alice J., Jobkonsulent, Hvidovre Jobcenter

“Jeg har via mit arbejde som sagsbehandler hos Jobcenter Brøndby haft et tæt samarbejde Masaud, da han arbejdede hos anden aktør som mentor.  Jeg var altid tryg, når jeg sendte borgere af sted og Masaud tog imod, da min oplevelse var at Masaud var professionel, dygtig og med hjertet i det arbejde, som han udførte. Derudover er Masaud et utrolig behageligt menneske, og som jeg uden tøven vil give min anbefaling”.

Mette A., Socialrådgiver, Københavns Kommune

“Masaud er en meget empatisk og dynamisk konsulent. Han har øje for de små nuancer hos en borger og er god til at finde de bedste og positive sider frem og få dem styrket. Det er nemt at samarbejde med Masaud og han er omstillingsparat og lever altid op til de krav der bliver stillet fra samarbejdspartnere”.

Lykke K., Jobkonsulent, Brøndby Kommune