• Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

  • Hjælper borgeren med at afklare personlige, sociale og faglige ressourcer

MD PARTNER TEAM

Masaud Dar

Masaud Dar

Ejer og
socialfaglig koordinator

Jeg har siden 2011 beskæftiget med at støtte borgere med andre barrierer end ledighed med beskæftigelsesafklaring. Som mentor er jeg engageret i den enkelte borger og tager udgangspunkt i dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Kamilla Munk Appel

Kamilla Munk Appel

Rekruttering- og udviklingschef
Life- & Businesscoach

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det gode samarbejde.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Mentor
Virksomhedskonsulent

Jeg har bred erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte borgere, idet jeg har beskæftiget mig med mange forskellige målgrupper såsom borgere med autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD,  m.v. v

Læs kompetencekort
David Abel

Bettina Aagaard

FAGLIG KOORDINATOR
Familiekonsulent

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Camilla Larsen

Kontaktperson
Lærer

Som speciallærer og kommende psykoterapeut er mit fokus altid en ydmyg og nærværende tilgang til det enkelte menneske; og med respekt for borgenes livssituation. 

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Familiekonsulent
Kontaktperson

Jeg har 17 års erfaring i behandlings- arbejde og miljøterapi. Jeg møder familier med nærvær og empati. En kerneværdi er at skabe en god relation, som sikrer trivsel og udvikling i forløbet.

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Mentor
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen.  x

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Mentor
Virksomhedskonsulent

Sager i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte borgere. Borgere med risiko for kriminalitet. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Mentor
Kontaktperson

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse og anerkendende tilgang. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx

Læs kompetencekort
Farida Butt

Farida Butt

Familiekonsulent / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler både som tolk og som sygeplejerske, samt god erfaring med tværfaglige og tværprofessionelt samarbejde både i den offentlige og private sektor. 

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Hede

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse i den systemiske og narrative metode. Mit fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne.

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiekonsulent, Psykoterapeut, Kropsterapeut

Relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier, hvor mit fokus er på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod løsninger, så familier kan mestre livet på bedste vis. 

Læs kompetencekort
Islim Kiran

Islim Kiran

Mentor
Kontaktperson

Med store indlevelsesevne i den enkelte borgeres situation har jeg haft succes med at udvikle borgerne både personligt og fagligt, og formået at skabe det rette kurs i deres liv.

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Mentor
Misbrugskonsulent

Jeg stræber altid efter at fremstå empatisk, tryghedsskabende og autentisk. Som mentor er jeg tydelig og ærlig, med hovedfokus på transparens i samarbejdet og en veldefineret målsætning.

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Jones Kristensen

Mentor
Mentor

Jeg arbejder på at udvikle en styrket identitet med bl.a. narrativ tilgang, hvor jeg er initiativtager og et støttende, opmuntrende vidne til processen til et sund liv.

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
Psykiatrisk sygeplejerske

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Mentor
Kontaktperson

Jeg har stor erfaring med socialt udsatte borgere. Det væsentlige er at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
Kira Møller

Kira Møller

Kontaktperson
Lærer

 Jeg har specialiseret mig i arbejdet med piger og unge kvinder. Som lærer, kontaktperson og skolefraværskonsulent. Jeg arbejder ud fra at øve de unge kvinder i at tage ejerskab over eget liv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Lars Markussen

Lars Markussen

Mentor
Psykoterapeut

Med mange års erfaring som mentor og konsulent,  har jeg arbejdet, med fokus på at hjælpe borgere videre i job eller i livet. Jeg møder borgerne med et nysgerrigt, åbent sind og prioriterer at skabe en god relation.  baseret på tillid og tryghed.

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Michelle Acras

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har mange års erfaring med autisme, ADHD og PTSD. Jeg har erfaring med spædbørnsfamilier, etnisk danske som anden etniske sårbare familier. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor
Pæd. psyk

Jeg har stor erfaring med  mennesker i udsatte positioner, hvor jeg yder støtte i at overkomme  modgang og håndtere svære livsomstændigheder. I centrum for mit arbejde er empatisk indføling mit vigtigste arbejdsredskab.

Læs kompetencekort
Ole Gulløv

Ole Gulløv

Familiekonsulent
Psykoterapeut

At kunne skabe forståelse for borgerens udfordringer og ofte komplekse problemstillinger er for mig en vigtig tilgang til at kunne forandre. Derfor er min tilgang altid respektfuld og anerkendende. xxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson
Misbrugskonsulent

Jeg har stor erfaring med pårørende til misbrug og psykisk sygdom og har stor viden om afhængighed fra mine over ti års kommunale erfaring med misbrugsområdet. 

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor
Misbrugskonsulent

Bred erfaring indenfor socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. Jeg har gennem de seneste 15 år beskæftiget mig med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Jeg har mødt Masaud som konsulent hvor jeg har oplevelsen af en engageret, empatisk, holden sit ord, opsøgende og meget dygtig til at oparbejde en relation til de borgere vi har haft i fællesskab – jeg oplever samtidigt at de borgere jeg har givet Masaud i “hænderne” har været lige så trygge som jeg er, og de fleste er kommet videre, og de der ikke er, skyldtes ikke mangel på entusiasme fra Masaud og hans virke”.

Alice J., Jobkonsulent, Hvidovre Jobcenter

“Jeg har via mit arbejde som sagsbehandler hos Jobcenter Brøndby haft et tæt samarbejde Masaud, da han arbejdede hos anden aktør som mentor.  Jeg var altid tryg, når jeg sendte borgere af sted og Masaud tog imod, da min oplevelse var at Masaud var professionel, dygtig og med hjertet i det arbejde, som han udførte. Derudover er Masaud et utrolig behageligt menneske, og som jeg uden tøven vil give min anbefaling”.

Mette A., Socialrådgiver, Københavns Kommune

“Masaud er en meget empatisk og dynamisk konsulent. Han har øje for de små nuancer hos en borger og er god til at finde de bedste og positive sider frem og få dem styrket. Det er nemt at samarbejde med Masaud og han er omstillingsparat og lever altid op til de krav der bliver stillet fra samarbejdspartnere”.

Lykke K., Jobkonsulent, Brøndby Kommune