• Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

  • Hjælper borgeren med at afklare personlige, sociale og faglige ressourcer

MD PARTNER TEAM

Masaud Dar

Masaud Dar

Ejer og
socialfaglig koordinator

Jeg har siden 2011 beskæftiget med at støtte borgere med andre barrierer end ledighed med beskæftigelsesafklaring. Som mentor er jeg engageret i den enkelte borger og tager udgangspunkt i dennes individuelle behov.

Læs kompetencekort
Kamilla Munk Appel

Kamilla Munk Appel

HR- og
udviklingschef

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det gode samarbejde.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Mentor
Virksomhedskonsulent

Jeg har bred erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte borgere, idet jeg har beskæftiget mig med mange forskellige målgrupper såsom borgere med autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD,  m.v. v

Læs kompetencekort
David Abel

Bettina Aagaard

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Mentor og
virksomhedskonsulent

Sager i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte borgere. Borgere med risiko for kriminalitet.

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Mentor og
virksomhedskonsulent

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Min tilgang er anerkendende, og jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Farida Butt

Farida Butt

Familiekonsulent / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler både som tolk og som sygeplejerske, samt god erfaring med tværfaglige og tværprofessionelt samarbejde både i den offentlige og private sektor. 

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Ulrik

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse inden for den systemiske og narrative teori/metode. Mit primære fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Hanne Thrysøe

Hanne Thrysøe

Mentor
Socialrådgiver

Mangeårig erfaring med borgere over og under 30 år med spiseforstyrrelser / misbrug / fysisk og psykisk handicap. Desuden erfaring med kriminelle og afklaring af arbejdsevne.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiekonsulent
Psykoterapeut og Kropsterapeut

Det meste af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier. Mit fokus er på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod løsninger, så familier kan mestre livet på bedste vis.

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Mentor
Virksomhedskonsulent

Jeg stræber altid efter at fremstå empatisk, tryghedsskabende og autentisk. Som mentor er jeg tydelig og ærlig, med hovedfokus på transparens i samarbejdet og en veldefineret målsætning.

Læs kompetencekort
Johnni Milton-Bode

Johnni Milton-Bode

Mentor
Virksomhedskonsulent

Med respekt for det enkelte menneske, sikre jeg at borgerne får taletid og at de bliver set og hørt i den situation de er i. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det jeg siger, og det jeg gør.

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Jones Kristensen

Mentor
Mentor

Jeg arbejder på at udvikle en styrket identitet med bl.a. narrativ tilgang, hvor jeg er initiativtager og et støttende, opmuntrende vidne til processen til et sund liv.

Læs kompetencekort
Julia Foley

Julia Foley

Mentor
Psykiatrisk sygeplejerske

Indgående kendskab til psykiatriske diagnoser og forståelse for kompleksiteten af den menneskelige psyke. Vejledning og hjælp til struktur af bl.a. døgnrytme og aktiviteter.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Mentor
Virksomhedskonsulent

Jeg har stor erfaring med socialt udsatte borgere. Det væsentlige er at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte.

xxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kira Møller

Kira Møller

Støtte- og
kontaktperson

Gennem de sidste 20 år har jeg specialiseret mig i arbejdet med piger og unge kvinder. Som bl.a  uddannet lærer, som kontaktperson, og skolefraværskonsulent. Jeg arbejder ud fra at øve de unge kvinder i at tage ejerskab over eget liv.

Læs kompetencekort
Lars Markussen

Lars Markussen

Mentor
Psykoterapeut

Med mange års erfaring som konsulent og mentor har jeg arbejdet, med fokus på at hjælpe borgere videre i job eller i livet. Jeg møder borgerne med et nysgerrigt, åbent sind og prioriterer at skabe en god relation.  baseret på tillid og tryghed. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Michelle Acras

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har mange års erfaring med autisme, ADHD og PTSD. Jeg har erfaring med spædbørnsfamilier, etnisk danske som anden etniske sårbare familier. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Mentor
Pæd. psyk

Jeg har stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Jeg yder støtte, der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere svære livsomstændigheder. I centrum for mit arbejde er empatisk indføling mit vigtigste arbejdsredskab.

Læs kompetencekort
Ole Gulløv

Ole Gulløv

Familiekonsulent
Psykoterapeut

At kunne skabe forståelse for borgerens udfordringer og ofte komplekse problemstillinger er for mig en vigtig tilgang til at kunne forandre. Derfor er min tilgang altid respektfuld og anerkendende.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Mentor og
virksomhedskonsulent

Bred erfaring indenfor socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. Jeg har gennem de seneste 15 år beskæftiget mig med, at hjælpe borgere hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort

Samarbejdspartnere

Jimmi Liljehult

Jimmi Liljehult

Virksomhedskonsulent
Læs kompetencekort
Janus Bakrawi

Janus Bakrawi

Mentor
Læs kompetencekort

Samme mentor / virksomhedskonsulent

Borgeren har samme mentor/virksomhedskonsulent i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten

“Jeg har mødt Masaud som konsulent hvor jeg har oplevelsen af en engageret, empatisk, holden sit ord, opsøgende og meget dygtig til at oparbejde en relation til de borgere vi har haft i fællesskab – jeg oplever samtidigt at de borgere jeg har givet Masaud i “hænderne” har været lige så trygge som jeg er, og de fleste er kommet videre, og de der ikke er, skyldtes ikke mangel på entusiasme fra Masaud og hans virke”.

Alice J., Jobkonsulent, Hvidovre Jobcenter

“Jeg har via mit arbejde som sagsbehandler hos Jobcenter Brøndby haft et tæt samarbejde Masaud, da han arbejdede hos anden aktør som mentor.  Jeg var altid tryg, når jeg sendte borgere af sted og Masaud tog imod, da min oplevelse var at Masaud var professionel, dygtig og med hjertet i det arbejde, som han udførte. Derudover er Masaud et utrolig behageligt menneske, og som jeg uden tøven vil give min anbefaling”.

Mette A., Socialrådgiver, Københavns Kommune

“Masaud er en meget empatisk og dynamisk konsulent. Han har øje for de små nuancer hos en borger og er god til at finde de bedste og positive sider frem og få dem styrket. Det er nemt at samarbejde med Masaud og han er omstillingsparat og lever altid op til de krav der bliver stillet fra samarbejdspartnere”.

Lykke K., Jobkonsulent, Brøndby Kommune