• Samarbejder udfra fælles strategier om det gode resultat

  • Støtter i fællesskab med dig borgeren i at skabe forandringer

  • Har fokus på høj faglighed og dokumentation

MD PARTNER TEAM

Masaud Dar

Masaud Dar

Leder
Life- & Businesscoach

Jeg har siden 2011 beskæftiget mig med at støtte sårbare mennesker. Nysgerrighed, ydmyghed og gennemsigtighed er min tilgang til det gode samarbejde, hvor mit fokus er høj faglighed og dokumentation.

Læs kompetencekort
Kamilla Munk Appel

Kamilla Munk Appel

Rekruttering- og udviklingschef
Life- & Businesscoach

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det gode samarbejde.

Læs kompetencekort
Steen Gram-Hanssen

Steen Gram-Hanssen

Advisory board member
Life- & Businesscoach

Med mange års erfaring i arbejdet med mennesker, har mit hovedfokus altid været oprigtig nysgerrighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg tror, at ærlige relationer, er vejen frem til udvikling og det

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

Faglig ekspert / Familiebehandler
Metakognitiv Terapeut

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Teamkoordinator
Familiekonsulent

Jeg har været ansat i Kbh.s Politi siden 1999, og har gennem de seneste 7 år været SSP på ydre Nørrebro. Jeg har stor erfaring i tværfagligt helhedsorienteret samarbejde og deltager i forebyggelse af radikalisering og exit forløb.

Læs kompetencekort

Ida Hagemeister

Faglig supervisor
Familiebehandler

Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut. Gennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med anbragte børn, unge, voksne og familier på døgninstitution, familieinstitutioner. xxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiebehandler
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde herunder unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Med viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet ved at skabe et  trygt rum.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson / Mentor
Personlig Jobformidler

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi/Misbrug / Vredeshåndtering /

Sprog
Dansk, tyrkisk, engelsk

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Samværskonsulent
Metakognitiv Terapeut

Jeg har 17 års erfaring i behandlings- arbejde og miljøterapi. Jeg møder familier med nærvær og empati. En kerneværdi er at skabe en god relation, som sikrer trivsel og udvikling i forløbet. xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson
Mentor

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Læs kompetencekort
Christina Dahl

Christina Dahl

Kontaktperson
Lærer

Som AKT -lærer, har jeg fået stor erfaring med at støtte og vejlede sårbare børn og unger, hvor vi bl.a har arbejdet med angst og spise-forstyrrelser. Som SSP-lærer har jeg stor erfaring med skole-fravær og kriminalpræventivt arbejde.

Læs kompetencekort
David Abel

David Abel

Kontaktperson / Mentor
Personlig Jobformidler

Autisme / Aspergers / Skizofreni/ Angst / Borderline / Fibromyalgi / Børn og unge med særlige behov / Efterværn

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Farida Butt

Farida Butt

Familiebehandler / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler, samt god erfaring med tværfaglige og tværprofessionelt samarbejde.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Hede

Familiebehandler
Metakognitiv Terapeut

Med mange års erfaring i arbejdet med familier, som familiebehandler og socialpædagog, og en anerkendende tilgang, skaber jeg tryghed og tillid i relationen, så vi kan arbejde med udfordringerne i familien.

Læs kompetencekort
Gitte Taagaard

Gitte Taagaard

Familiebehandler
Kontaktperson

TBC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiebehandler / Psykoterapeut Kropsterapeut

Relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier, hvor mit fokus er på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod løsninger, så familier kan mestre livet på bedste vis. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Islim Kiran

Islim Kiran

Mentor
Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare smerteplaget kvinder / Antiradikalisering af unge piger og kvinder. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, tyrkisk, kurdisk

Læs kompetencekort
Jakob Juel

Jakob Juel

Familiebehandler
Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare smerteplaget kvinder / Antiradikalisering af unge piger og kvinder. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

Sprog

Dansk, tyrkisk, kurdisk

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Kontaktperson / Mentor
Familiebehandler

Misbrugkonsulent / Autisme / Angst / Borderline / Vredeshåndtering / Skolevægring / Praktisk pædagogisk støtte.
Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Jones Kristensen

Jones Kristensen

Mentor
Misbrugskonsulent

Banderelationer / Kriminel adfærd / Misbrug / Diagnoser / Vredeshåndtering xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Sprog
Dansk, engelsk

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson / Mentor
Personlig Jobformidler

Kriminel adfærd / Vold og mistrivsel i hjemmet. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sprog
Dansk, indisk, urdu, punjabi, engelsk

Læs kompetencekort
Lea Aarup Lykkegaard

Lea Aarup Lykkegaard

Familiebehandler
Famillerådgiver & Terapeut

Jeg har arbejdet med mennesker i krise i mere end 20 år. Jeg har gjort det til mit virke at guide mennesker igennem deres kriser.  Jeg navigerer i kaos, og viser klienterne, at det kan lade sig gøre.   xxxxxxxx

Læs kompetencekort
Lea Aarup Lykkegaard

Lone Skovgren

Familiebehandler
Psykoterapeut

Jeg har arbejdet med mennesker i krise i mere end 20 år. Jeg har gjort det til mit virke at guide mennesker igennem deres kriser.  Jeg navigerer i kaos, og viser klienterne, at det kan lade sig gøre. x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Kontaktperson
Mentor

Jeg har stor erfaring fra opholdsteder, hvor min tilgang til børn / unge er en neuropædagogisk, miljøterapeutisk og narrativ. Jeg har erfaring med bl. a spiseforstyrrelse og kriminalitetsprævention.

Læs kompetencekort
Carina Eriksen

Mille Thor Larsen

Kontaktperson
Mentor

Som speciallærer og kommende psykoterapeut er mit fokus altid en ydmyg og nærværende tilgang til det enkelte menneske; og med respekt for borgenes livssituation. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson
Misbrugskonsulent

Jeg har stor erfaring med pårørende til misbrug og psykisk sygdom og har stor viden om afhængighed fra mine over ti års kommunale erfaring med misbrugsområdet. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Kontaktperson
Mentor

Jeg har flere års erfaring indenfor arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har en dyb indsigt i interkulturelle problemstillinger og har kompetencer indenfor inklusions-didaktik og samtaleterapi. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Salah Ibrahim

Shaima Al-khafaji

Kontaktperson / Mentor
Socialrådgiver

Jeg har flere års erfaring indenfor arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har en dyb indsigt i interkulturelle problemstillinger og har kompetencer indenfor inklusions-didaktik og samtaleterapi. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Sine Birkegaard Pedersen

Familiebehandler
Familierådgiver

Grundelementerne i min professionelle værktøjskasse er nærvær, nysgerrighed, anerkend-ende og sansende kommunikation. Jeg fungerer som rådgiver for mennesker med udfordrende livsvilkår og som har brug for støtte til trivsel i hverdagen.

Læs kompetencekort
Thomas Armstrong

Thomas Amstrong

Kontaktperson
Socialpædagog

Min tilgang er høj faglighed, hvor min fineste opgaver , som pædagog er min fineste opgave at skabe et positivt forandringsarbejde ud fra en anerkendende, rolig, rummelig og lyttende tilgang til det enkelte menneske. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Læs kompetencekort
Thomas Armstrong

Tina Thestrup

Familiebehandling /
Sygeplejerske

Min tilgang er høj faglighed, hvor min fineste opgaver , som pædagog er min fineste opgave at skabe et positivt forandringsarbejde ud fra en anerkendende, rolig, rummelig og lyttende tilgang til det enkelte menneske. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Viggo Müller

Familiebehandler
Psykoterapeut

Gennem de seneste 25år har jeg arbejdet som terapeut, coach, Biologisk Relationel Chok/Traume terapeut, hvor jeg har faciliteret processer, hvor børn, unge og familier kommer i bedre trivsel.

                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Læs kompetencekort

Mentor / personlig jobformidler

Borgeren har samme mentor/personlig jobformidler i hele sit forløb, som alle har stor erfaring med mentorrollen og virksomhedskontakten