Det vi kan, når vi løfter sammen

Hvem er MD Partner?

I dag består MD Partner af flere end 30 konsulenter og vi har et tæt samarbejde med flere af landets kommuner.

Vi vil være med til at støtte mennesker og familier. At hjælpe dem videre på nye veje i livet – og i arbejdslivet. Vi ønsker at indgyde håb. Det gør vi ved at danne relationer, som skaber tryghed og baner vejen for et godt samarbejde med borgeren/familien.

Det gør vi i et vekselvirkende samarbejde mellem rådgiver, borger/familie og MD-konsulenten.

Vores ambition og fokus

Vores mål er at flytte mennesker – altid i samarbejde med rådgiveren og borgeren/familien.

Vi stiller nysgerrige spørgsmål og tilgår alle sager med oprigtig interesse for borgeren og familien. På denne måde kan vi afdække og afgrænse de tilstedeværende udfordringer og ressourcer. I denne proces ønsker vi, i fællesskab, at få øje på både nye ressourcer, vanskeligheder, samt nye veje og muligheder. På denne måde bliver vi klar over hvilke mål vi sammen vil opnå.
Vi vil tilgå alle sager med ydmyghed. Vores arbejde kan ikke lykkes uden et stærkt samarbejde med rådgiveren og borgeren. Derfor stiller vi spørgsmål og undersøger hvordan vi bedst muligt kan bidrage til sagens hovedmål.

Samarbejde er en afgørende faktor i vores praksis. Konsulenterne samarbejder med rådgiveren, for at skabe et skræddersyet og meningsfuldt forløb via både systematisk sagsgennemgang og løbende sparring. Konsulenten forventningsafstemmer løbende med rådgiveren, for at sikre at forløbet er på vej i den ønskede retning. Samtidig sparer konsulenterne internt, for at udnytte den bredde, tværgående erfaring og faglighed teamet består af. For at rammesætte det gode samarbejde, bestræber vi os altid på at tilrettelægge både tilgangen og forløbet til den enkelte borger/familie.

Som del af et godt samarbejde er MD Partner fleksible, i forløbet. Vi ønsker at være tilgængelige for borgeren og rådgiveren, hvor behovet er og på de tidspunkter som er meningsfyldte for den enkelte. Fleksibilitet for os, betyder også at vi tilrettelægger forløbet med åbenhed overfor nye metoder og tilgange.

Konsulenterne

MD Partner består af flere end 30 dygtige konsulenter. Vi vægter faglig kvalitet. Derfor taler konsulenterne mere end 10 sprog, og har tværgående fagligheder og erfaringsmæssige baggrunde samt bred kulturel forståelse. Vores faglige koordinatorer er med til at sørge for, at vi laver meningsfyldte matches mellem borgeren/familien og konsulenten. De folder sagen ud, i samarbejde med rådgiveren, for at forstå de konkrete behov i sagen. Samtidig har koordinatorerne et indgående kendskab til vores konsulenter og deres individuelle styrker, som betyder at de kan identificere et godt match.

Vi tager udgangspunkt i borgeren og i de mål og forventninger som fastsættes i samarbejde med rådgiveren – og vi tager sagerne alvorligt. Vi ønsker at gøre vores bedste, derfor kvalitetssikrer vi løbende vores indsatser. På alle sager gennemgår minimum to konsulenter materialet og sparrer om, hvordan vi bedst muligt når i mål. Konsulenterne dokumenterer og rapporterer løbende forløbet, for at sikre, at vi arbejder mod de mål vi sætter.

Du kan finde overblik over alle vores konsulenter herunder.

Samarbejdet med rådgiveren

Samarbejdet med rådgiveren i den enkelte sag, er afgørende for både at fastsætte og nå borgerens/familiens mål. Rådgiveren har kendskab til borgerens historik og mål, og vi ønsker derfor at have løbende drøftelser og forventningsafstemninger, for at sikre et transparent forløb. Vi har løbende kontakt til rådgiveren, hvor vi behovstilpasser og forventningsafstemmer, både vedrørende borgeren og de administrative forhold.

Den ærlige kommunikation er gennemgående; oplever vi udfordringer med fastsatte mål og krav i et forløb, mener vi, at en åben dialog og gennemsigtighed er afgørende for at komme på rette spor. Sådan skaber vi tillidsfulde relationer og gunstige forhold for udvikling hos borgeren/familien.