Familiebehandlings forløbet

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

Mål og delmål

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og trygt samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Der kan både være forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre. Målet er at få skabt vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke barnets sikkerhed, udvikling og trivsel.

MD PARTNER FAMILIEKONSULENTER

Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

Familiekonsulent

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Christian Solon

Christian Solon

Familiekonsulent

Jeg har bred erfaring indenfor psykoterapi. Mit fokus er at skabe tillid for et positivt udviklende forløb. Mit fokus er på familieområdet, hvor jeg yder støtte, rådgivning og løbende sparring til børn/unge og forældre.

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Ulrik

Familiekonsulent

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse inden for den systemiske og narrative teori/metode. Mit primære fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne.

Læs kompetencekort
Karina Faxholm

Karina Faxholm

Familiekonsulent

Jeg har mange års erfaring med det socialfaglige område, hvor fokus er, at udvikle borgers nuværende situation og med brugbare værktøjer. Min overbevisning er, at alle har kompetencer som kan bruges.

Læs kompetencekort

MD PARTNER STØTTE- / KONTAKTPERSONER

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Støtte-/ Kontaktperson

10 års erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte børn og unge med mange forskellige problematikker omkring autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD, ADD m.v.

Læs kompetencekort
Christian Klinke

Christian Klinke

Støtte-/ Kontaktperson

Erfaring i tæt samarbejde med sagsbehandler om, at foretage forbedringsforløb og forandrings-processor hos udsatte unge og unge med risiko for kriminalitet.

Læs kompetencekort
Michelle Korte

Michelle Korte

Støtte- / Kontaktperson

Stor erfaring med mennesker i udsatte positioner. Yder støtte der kan hjælpe mennesker til at overkomme modgang og håndtere/mestre svære livsomstændigheder.

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Støtte-/ Kontaktperson

Stor erfaring med socialt udsatte unge. Det væsentlige er, at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Støtte-/ Kontaktperson

Bred erfaring med socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe unge hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort