Familiebehandlings forløbet

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

 

Mål og delmål

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

MD Partner Familiekonsulenter

Ida Hagemeister

Ida Hagemeister

Faglig koordinator • Familiebehandler

Sårbare familier, børn og unge • Diagnoser • Observation og beskrivelser • Forældresamtaler • Samtaler med børn og unge

Sprog: Dansk & engelsk
Jakob Juel

Jakob Juel

Samværskoordinator • Familiebehandler

Støttet samvær • Kontaktperson • Supervisor • Udviklingsprocesser med børn, unge og familier • Helhedsorienteret • Skolevægring

Sprog: Dansk & engelsk
Gitte Hede

Gitte Hede

Senior Konsulent • Koordinator • Familiebehandler

Sårbare familier, børn og unge • Diagnoser • Observation og beskrivelser • Forældresamtaler • Samtaler med børn og unge • §75

Sprog: Dansk & engelsk
Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

Familiebehandler • Metakognitiv Terapeut

Barnets advokat • Trivsel og udvikling • Stabil • Veldokumenteret • Bred faglig viden • Dysfunktionalitet • Respekt og ydmyghed

Sprog: Dansk, engelsk, norsk & svensk
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiebehandler • Psykoterapeut

Familiearbejde • Diagnoser • Familiesamtaler • Børn og unge forløb • Terapeutiske samtaler • Konflikthåndtering • Spædbarnsterapi

Sprog: Dansk
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Familiebehandler • Samværskonsulent • Metakognitiv Terapeut

Autisme • ADHD • ADD • Skizofreni • Borderline • Bipolar • OCD • Stress • Angst • Depression • §75

Sprog: Dansk & engelsk
Lea Aarup Lykkegaard

Lea Aarup Lykkegaard

Familiebehandler • Famillerådgiver & Terapeut

Parforhold • Sexologi • Skilsmisse • Traumer og sorg • Alvorlig sygdom • Skyggebørn •  Angst 

 

Sprog: Dansk & engelsk
Linda

Linda

Samværskonsulent • Pædagog

Lone Skovgren

Lone Skovgren

Familiebehandler • Psykoterapeut

Psykoterapeut • Miljøterapi • Low-arousel • Familiebehandling.

Sprog: Dansk, engelsk, svensk & norsk
Maja Saxkjær

Maja Saxkjær

Familiebehandler • Psykoterapeut MPF

Shila Søholt

Shila Søholt

Familiebehandler • Familierådgiver

Traumeterapi • Familieterapi • Børneterapi • Krisehåndtering • Angst • Traumer • Spiseforstyrrelser • Plejefamilier

 

Sprog: Dansk
Sophie Rosenstand

Sophie Rosenstand

Familiebehandler • Rådgiver • Mentor • Lærer • Nada-udøver

Dobbeltdiagnoser • Tiltag til behandling i psykiatrien • Børn/forældre som pårørende til psykisk sygdom og misbrug • Traumer • Nada • ADHD • Borderline • Angst • Tidlig indsats

Sprog: Dansk & engelsk
Tina Thestrup

Tina Thestrup

Familiebehandler • Sygeplejerske

Angst • Mistrivsel • Adfærdsregulering • Skolevægring • Forældrekompetencer • Særligt sensitiv

 

Sprog: Dansk & engelsk
Viggo Müller

Viggo Müller

Familiebehandler • Samværskonsulent • Psykoterapeut

Mistrivsel • Skilsmissekonflikter • Skolevægring • Misbrug i familien • Mentorudvikling • Coaching • Udviklingstraumer

Sprog: Dansk & engelsk

MD Partner Kontaktpersoner

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • Skizofreni • Angst • Borderline • Fibromyalgi • Misbrug • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, tyrkisk, engelsk
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson • Mentor • Psykomotorisk terapeut

Stress • Angst • Affektiv sindslidelse •  Neurodiversitet •  ADHD •  Piskesmæld •  Fibromyalgi •  Spiseforstyrrelse • §75

Sprog: Dansk
Christina Dahl

Christina Dahl

Kontaktperson • Lærer

AKT & SSP–lærer • Sårbare børn og unge • Konflikthåndtering • Angst • Spiseforstyrrelser • Skolefravær • Kriminalpræventivt arbejde •  §75

Sprog: Dansk
David Abel

David Abel

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • ADHD • Angst • Skizofreni • Borderline • Misbrug • Efterværn

Sprog: Dansk & engelsk
Islim Kiran

Islim Kiran

Mentor • Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare • Smerteplagede kvinder • Antiradikalisering af unge piger og kvinder

Sprog: Dansk, tyrkisk & kurdisk
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Misbrugkonsulent • Autisme • Angst • Borderline • Vredeshåndtering • Skolevægring • Praktisk pædagogisk •  §75

Sprog: Dansk & engelsk
Josh Jones Kristensen

Josh Jones Kristensen

Kontaktperson • Mentor • Socialfaglig • Misbrugskonsulent

Banderelationer • Kriminel adfærd • Misbrug • Diagnoser • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, engelsk
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Banderelaterede udfordringer • Vold • Mistrivsel • Interkulturelle problemstillinger

Sprog: Dansk, indisk, urdu, punjabi & engelsk
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Erfaring fra opholdsteder • Neuropædagogisk • Miljøterapeutisk • Narrativ • Spiseforstyrrelse • Kriminalitetsprævention

Sprog: Dansk, engelsk
Melanie Tranholm

Melanie Tranholm

Kontaktperson • Mentor • Socialpædagog • Nervesystemsterapeut

Mille Thor Larsen

Mille Thor Larsen

Kontaktperson • Mentor

ADHD • Autisme • Spiseforstyrrelser • Angst • Selvværd • Skolevægring • Uddannelsesparathed • Unge piger

Sprog: Dansk
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson • Misbrugskonsulent

Unge • ADHD • Neurodiversitet • Afhængighed • Pårørende til misbrug • Autisme • Traumer

 

Sprog: Dansk, engelsk
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Interkulturelle problemstillinger • Inklusions-didaktik • Samtaleterapi

Sprog: Dansk
Thomas Amstrong

Thomas Amstrong

Kontaktperson • Socialpædagog

ADHD • Skolevægring • Autisme • Begyndende kriminalitet • Unge drenge

Sprog: Dansk, engelsk
Zeynep Canbaz

Zeynep Canbaz

Kontaktperson • Mentor • Socialpædagog

Socialpædagog • Kontaktperson • Mentor • Familiearbejde • Kognitiv Adfærdsterapi • Mentaliserings baseret pædagogik • Low Arousal • Udvikling og trivsel • Diagnoser • Sårbare børn og unge • Skolevægring

Sprog: Dansk