Familiebehandlings forløbet

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

Mål og delmål

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og trygt samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Der kan både være forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre. Målet er at få skabt vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke barnets sikkerhed, udvikling og trivsel.

MD PARTNER FAMILIEKONSULENTER

Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

FAGLIG KOORDINATOR
Familiekonsulent

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Carina Eriksen

Samværskonsulent
Socialpædagog

Jeg har 17 års erfaring i behandlings- arbejde og miljøterapi. Jeg møder familier med nærvær og empati. En kerneværdi er at skabe en god relation, som sikrer trivsel og udvikling i forløbet. xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Farida Butt

Familiekonsulent / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler både, samt god erfaring med tværfaglige samarbejde både i den offentlige og private sektor.

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Hede

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse inden for den systemiske og narrative teori/metode. Mit primære fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiekonsulent
Psyko- og kropsterapeut

Det meste af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier. Jeg har fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod de løsninger, der skal til for at familier kan mestre livet på bedste vis.

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Ida Hagemeister

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut. Gennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med anbragte børn, unge, voksne og familier på døgn-institution, familieinstitutioner.  Jeg har stort kendskab til familiedynamikker og forskelligartede problemstillinger.

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Michelle Arcas

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har mange års erfaring med autisme, ADHD og PTSD. Jeg har erfaring med spædbørnsfamilier, etnisk danske som anden etniske sårbare familier. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

Læs kompetencekort

MD PARTNER KONTAKTPERSONER

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson
Autisme-ekspert
Kontaktperson

10 års erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte børn og unge med mange forskellige problematikker omkring autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD, ADD m.v.

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Camilla Thor Larsen

Kontaktperson
Lærer

Som speciallærer og kommende psykoterapeut er mit fokus altid en ydmyg og nærværende tilgang til det enkelte menneske; og med respekt for borgenes livssituation. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Christina Dahl

Kontaktperson
  Lærer

Gennem mange år som AKT – lærer, har jeg tilegnet mig stor erfaring med at støtte og vejlede sårbare børn og unger, hvor vi bl.a har arbejde med konflikthåndtering, angst og spiseforstyrrelser. Som SSP-lærer har stor erfaring med skolefravær og kriminalpræventivt arbejde.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

David Abel

Kontaktperson
 Socialpædagog

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse og anerkendende tilgang. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Islim Kiran

Kontaktperson
Kontaktperson

Med store indlevelsesevne i den enkelte borgeres situation har jeg haft succes med at udvikle borgerne både personligt og fagligt, og formået at skabe det rette kurs i deres liv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson
Politiperson

Stor erfaring med socialt udsatte unge. Det væsentlige er, at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte. xxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson
Lærer

Jeg har stor erfaring med pårørende til misbrug og psykisk sygdom og har stor viden om afhængighed fra mine over ti års kommunale erfaring inden for misbrugsområdet. Jeg har desuden erfaring som gruppe-terapeut.

Læs kompetencekort
Kira Møller

Kira Møller

Kontaktperson
Lærer

Gennem 20 år har jeg specialiseret mig i arbejdet med piger og unge kvinder. Som bl.a  uddannet lærer, som kontaktperson, og skole-fraværskonsulent. Jeg arbejder med at øve de unge kvinder i at tage ejerskab over eget liv.

Læs kompetencekort