Familiebehandlings forløbet

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

Mål og delmål

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og trygt samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Der kan både være forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre. Målet er at få skabt vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke barnets sikkerhed, udvikling og trivsel.

MD PARTNER FAMILIEKONSULENTER

Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.
xxx

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Farida Butt

Familiekonsulent / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler både som tolk og som sygeplejerske, samt god erfaring med tværfaglige og tværprofessionelt samarbejde både i den offentlige og private sektor.

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Ulrik

Familiekonsulent
Socialpædagog

Jeg har mange års erfaring som familiebehandler med efteruddannelse inden for den systemiske og narrative teori/metode. Mit primære fokus er på anerkendende tilgang og forældrenes mentaliseringsevne. xxxxxxxxxxxxxxxx
x

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiekonsulent
Psyko- og kropsterapeut

Det meste af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier. Jeg har fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod de løsninger, der skal til for at familier kan mestre livet på bedste vis.

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Michelle Arcas

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut og socialpædagog og har mange års erfaring med autisme, ADHD og PTSD. Jeg har erfaring med spædbørnsfamilier, etnisk danske som anden etniske sårbare familier.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Ole Gulløv

Ole Gulløv

Familiekonsulent
Psykoterapeut

Mit fokus at skabe forandrings-processer for borgeren med en motiverende løsningsfokuseret tilgang. Jeg arbejder målrettet på en omsorgsfuld og vedholdende måde med udgangspunkt i den enkelte borger.

Læs kompetencekort

MD PARTNER KONTAKTPERSONER

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson
Kontaktperson

10 års erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte børn og unge med mange forskellige problematikker omkring autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD, ADD m.v. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson
Politiperson

Stor erfaring med socialt udsatte unge. Det væsentlige er, at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kira Møller

Kira Møller

Kontaktperson
Lærer

Gennem 20 år har jeg specialiseret mig i arbejdet med piger og unge kvinder. Som bl.a  uddannet lærer, som kontaktperson, og skole-fraværskonsulent. Jeg arbejder med at øve de unge kvinder i at tage ejerskab over eget liv.

Læs kompetencekort
Vincent Groes

Vincent Groes

Støtte-/ Kontaktperson

Bred erfaring med socialpædagogisk arbejde og borgere med diagnoser. 15 års beskæftigelse med, at hjælpe unge hvis liv har været præget af kriminalitet og misbrug.

Læs kompetencekort