Familiebehandlings forløbet

Vores familiebehandlings konsulenter tager udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende families og det enkelte familiemedlems forventninger og ressourcer, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling.

Mål og delmål

Familiebehandlingen har til formål at understøtte og udvikle struktur og trygt samspil i familien med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning. Der kan både være forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre. Målet er at få skabt vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke barnets sikkerhed, udvikling og trivsel.

MD PARTNER FAMILIEKONSULENTER

Bettina Aagaard

Bettina Aagaard

Faglig ekspert /  Familiebehandler
Metakognitiv Terapeut

Jeg er uddannet social pædagog, familiebehandler og småbørnskonsulent og har de sidste 23 år arbejdet med sårbare børn og familier. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv og en nysgerrighed på mennesket.

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Ida Hagemeister

Faglig supervisor
Familiebehandler

Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut. Gennem de sidste 15 år har jeg beskæftiget mig med anbragte børn, unge, voksne og familier på døgn-institution, familieinstitutioner.  Jeg har stort kendskab til familiedynamikker og forskelligartede problemstillinger.

Læs kompetencekort
Anna Berg-Jappe

Anna Berg-Jappe

Familiebehandler
Psykoterapeut

Jeg har mange års erfaring med terapi og familiearbejde. Med min viden, erfaring, ro og nysgerrighed tilgår jeg arbejdet i familiebehandlingen samt i terapeutiske forløb med børn, unge, forældre/voksne i et trygt rum.

Læs kompetencekort
Bettina Aagaard

Carina Eriksen

Samværskonsulent
Metakognitiv Terapeut

Jeg har 17 års erfaring i behandlings- arbejde og miljøterapi. Jeg møder familier med nærvær og empati. En kerneværdi er at skabe en god relation, som sikrer trivsel og udvikling i forløbet. xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Farida Butt

Familiebehandler / Tolk
Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske og social og medicinsk tolk. Jeg har bred erfaring med støttende og motiverende samtaler både, samt god erfaring med tværfaglige samarbejde både i den offentlige og private sektor.

Læs kompetencekort
Gitte Ulrik

Gitte Hede

Familiebehandler
Metakognitiv Terapeut

Med mange års erfaring i arbejdet med familier, som familiebehandler og socialpædagog, og en anerkendende tilgang, skaber jeg tryghed og tillid i relationen, så vi kan arbejde med udfordringerne i familien. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
Gitte Taagaard

Gitte Taagaard

Familiebehandler
Kontaktperson

TBC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Læs kompetencekort
Helle Bülow Hansen

Helle Bülow Hansen

Familiebehandler
Psyko- og kropsterapeut

Det meste af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med relationelt og terapeutisk arbejde med børn, unge og familier. Jeg har fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi arbejder hen imod de løsninger, der skal til for at familier kan mestre livet på bedste vis.

Læs kompetencekort
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Familiebehandler
Kontaktperson

Siden 2004 har jeg arbejdet med at støtte og forandre mennesker. Mit fokus i familiebehandlingen har særligt  har været på misbrugs og tilknytnings problematikker i familiebehandlingen. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Lea Aarup Lykkegaard

Familiebehandler
Familierådgiver & Terapeut

Jeg har arbejdet med mennesker i krise i mere end 20 år. Jeg har gjort det til mit virke at guide mennesker igennem deres kriser.  Jeg navigerer i kaos, og viser klienterne, at det kan lade sig gøre.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Sine Birkegaard Pedersen

Sine Birkegaard Pedersen

Familiebehandler
Familierådgiver

Grundelementerne i min professionelle værktøjskasse er nærvær, nysgerrighed, anerkendende og sansende kommunikation. Jeg fungerer som rådgiver for mennesker med udfordrende livsvilkår og som har brug for støtte til trivsel i hverdagen. xxxxxxxx

Læs kompetencekort
Michelle Arcas

Viggo Müller

Familiebehandler
Psykoterapeut

Gennem de seneste 25år har jeg arbejdet som terapeut, coach, Biologisk Relationel Chok/Traume terapeut, hvor jeg har faciliteret processer, hvor børn, unge og familier kommer i bedre trivsel. xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Læs kompetencekort

MD PARTNER KONTAKTPERSONER

Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson
Autisme-ekspert

10 års erfaring indenfor det sociale arbejde med udsatte børn og unge med mange forskellige problematikker omkring autisme, borderline, bipolar lidelse, skizofreni, ADHD, ADD m.v. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Camilla Thor Larsen

Kontaktperson
Lærer

Som speciallærer og kommende psykoterapeut er mit fokus altid en ydmyg og nærværende tilgang til det enkelte menneske; og med respekt for borgenes livssituation. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson
Kontaktperson

Jeg fungerer som mentor for mennesker, der oplever udfordrende livs-/arbejdsvilkår, stress eller som har brug for inspiration og støtte på vejen til ro, trivsel og engagement i hverdagen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Læs kompetencekort
Celine Bang

Celine Viuff Bang

Kontaktperson
Cand.Merc.Psyk.

Jeg har en anerkendende tilgang i mødet med den unge med udgangspunkt i den unges udfordringer og ønsker. Jeg arbejder løsningsorienteret, hvor den unge får øje på muligheder og potentialer gennem motiverende- og støttende samtaler. xxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Christina Dahl

Kontaktperson
Lærer

Gennem mange år som AKT – lærer, har jeg tilegnet mig stor erfaring med at støtte og vejlede sårbare børn og unger, hvor vi bl.a har arbejde med konflikthåndtering, angst og spiseforstyrrelser. Som SSP-lærer har stor erfaring med skolefravær og kriminalpræventivt arbejde.

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

David Abel

Kontaktperson
Socialpædagog

Jeg har 20 års erfaring indenfor det socialfaglige og er uddannet Professionsbachelor med social- og specialpædagogik. Jeg møder borgeren ud fra gensidig respekt og forståelse og anerkendende tilgang. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Læs kompetencekort
Atilla Dogan

Islim Kiran

Kontaktperson
Kontaktperson

Med store indlevelsesevne i den enkelte borgeres situation har jeg haft succes med at udvikle borgerne både personligt og fagligt, og formået at skabe det rette kurs i deres liv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Jeppe Christoffersen

Kontaktperson
Socialpædagog/Misbrugskonsulent

Stor erfaring med unge udadreagerende med særlige behov og dobbelt diagnoser og unge med angst, hashmisbrug og skolevægring.  Derudover har jeg erfaring med praktisk pædagogisk støtte. xxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Læs kompetencekort
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson
Politiperson

Stor erfaring med socialt udsatte unge. Det væsentlige er, at styrke den individuelle positive tænkning, ændre vaner og se muligheder og brugbare kompetencer hos den enkelte. xxxxxxxxxx xxx

Læs kompetencekort
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Kontaktperson
Mentor

Jeg har stor erfaring fra opholdsteder, hvor min tilgang til børn / unge er en neuropædagogisk, miljøterapeutisk og narrativ. Jeg har erfaring med bl. a spiseforstyrrelse og kriminalitetsprævention.

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson
Lærer

Jeg har stor erfaring med pårørende til misbrug og psykisk sygdom og har stor viden om afhængighed fra mine over ti års kommunale erfaring inden for misbrugsområdet. Jeg har desuden erfaring som gruppe-terapeut.

Læs kompetencekort
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Kontaktperson
Pædagog

Jeg har ar flere års erfaring indenfor arbejdet med kriminalitetstruede unge.  Jeg har en dyb indsigt i interkulturelle problemstillinger og har kompetencer indenfor inklusions-didaktik og samtaleterapi.

Læs kompetencekort
Rikke Mortensen

Thomas Amstrong

Kontaktperson
Socialpædagog

Min tilgang er høj faglighed, hvor min fineste opgaver , som pædagog er min fineste opgave at skabe et positivt forandringsarbejde ud fra en anerkendende, rolig, rummelig og lyttende tilgang til det enkelte menneske.

Læs kompetencekort