Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

 

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

Rådgive og vejlede borgerne

Opsøgende virksomhedskontakt

Etablering og opfølgning af praktik, flexjob, løntilskud m.v.

Relevant kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen

Samme Mentor/Personlig jobformidler

Vi anvender databasen Vitas

MD Partner Konsulenter

Christian Klinke

Christian Klinke

Faglig Koordinator • Kontaktforløb • Mentorforløb • PJ-Forløb

Kriminalitetsforebyggelse • Tidlig indsats • Helhedsorienterede tankegang • Exitforløb • Ekstremisme • Børn og unge • Efterværn

Sprog: Dansk & engelsk
Arian Kashef

Arian Kashef

Kontaktperson • Mentor

Unge i kriminalitet • Mistrivsel •
Omsorgssvigtet • Unge afhængige af rusmidler • Flygtninge

Sprog: Dansk, engelsk & farsi
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • Skizofreni • Angst • Borderline • Fibromyalgi • Misbrug • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, tyrkisk, engelsk
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Samværskonsulent • Metakognitiv Terapeut

Autisme • ADHD • ADD • Skizofreni • Borderline • Bipolar • OCD • Stress • Angst • Depression

Sprog: Dansk & engelsk
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson • Mentor • Psykomotorisk terapeut

Stress • Angst • Affektiv sindslidelse •  Neurodiversitet •  ADHD •  Piskesmæld •  Fibromyalgi •  Spiseforstyrrelse

Sprog: Dansk
Christina Dahl

Christina Dahl

Kontaktperson • Lærer

AKT & SSP–lærer • Sårbare børn og unge • Konflikthåndtering • Angst • Spiseforstyrrelser • Skolefravær • Kriminalpræventivt arbejde

Sprog: Dansk
David Abel

David Abel

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • ADHD • Angst • Skizofreni • Borderline • Misbrug • Efterværn

Sprog: Dansk & engelsk
Islim Kiran

Islim Kiran

Mentor • Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare • Smerteplagede kvinder • Antiradikalisering af unge piger og kvinder

Sprog: Dansk, tyrkisk & kurdisk
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Misbrugkonsulent • Autisme • Angst • Borderline • Vredeshåndtering • Skolevægring • Praktisk pædagogisk

Sprog: Dansk & engelsk
Josh Jones Kristensen

Josh Jones Kristensen

Kontaktperson • Mentor • Socialfaglig • Misbrugskonsulent

Banderelationer • Kriminel adfærd • Misbrug • Diagnoser • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, engelsk
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Banderelaterede udfordringer • Vold • Mistrivsel • Interkulturelle problemstillinger

Sprog: Dansk, indisk, urdu, punjabi & engelsk
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Erfaring fra opholdsteder • Neuropædagogisk • Miljøterapeutisk • Narrativ • Spiseforstyrrelse • Kriminalitetsprævention

Sprog: Dansk, engelsk
Maria Holm

Maria Holm

Mentor • Personlig jobformidler • Familiebehandler • Psykoterapeut

Psykisk sårbar • Stress • Angst • Barndomstraumer • Mentalsundhed • Mentalisering • Forældre/barn samspil • Forældrekompetencer • Støttet samvær

Sprog: Dansk & engelsk
Mille Thor Larsen

Mille Thor Larsen

Kontaktperson • Mentor

ADHD • Autisme • Spiseforstyrrelser • Angst • Selvværd • Skolevægring • Uddannelsesparathed • Unge piger

Sprog: Dansk
Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson • Misbrugskonsulent

Unge • ADHD • Neurodiversitet • Afhængighed • Pårørende til misbrug • Autisme • Traumer

 

Sprog: Dansk, engelsk
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Interkulturelle problemstillinger • Inklusions-didaktik • Samtaleterapi

Sprog: Dansk
Shaima Al-khafaji

Shaima Al-khafaji

Kontaktperson • Mentor • Socialrådgiver

Thomas Amstrong

Thomas Amstrong

Kontaktperson • Socialpædagog

ADHD • Skolevægring • Autisme • Begyndende kriminalitet • Unge drenge

Sprog: Dansk, engelsk
Zaina Ashraf

Zaina Ashraf

Kontaktperson • Psykologisk rådgiver

Sårbare børn & unge • Omsorgssvigt • Skolevægring • Angst • Borderline • Mistrivsel • Spiseforstyrrelser • Traumer & sorg

Sprog: Dansk, engelsk & urdu

Databasen fra Vitas

Vi er brugere af Vitas databasen hos MD Partner.

Læs mere om Vitas

Supervison

MD Partner modtager supervision ved psykoterapeaut
Vibeke Dalum.

Læs mere på vibekedalum.dk