Mentorforløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme:

 

  • En indledende trepartssamtale mellem borger, mentor og sagsbehandler.
  • Fastlæggelse af delmål, mål og aftaler.
  • Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. tre timer om ugen i 26 uger.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået.

Når mentorforløbet indeledes fastsætter vi sammen med borgeren målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

Rådgive og vejlede borgerne

Opsøgende virksomhedskontakt

Etablering og opfølgning af praktik, flexjob, løntilskud m.v.

Relevant kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen

Samme Mentor/Personlig jobformidler

Vi anvender databasen Vitas

MD Partner Konsulenter

Christian Klinke

Christian Klinke

Faglig Koordinator • Kontaktforløb • Mentorforløb • PJ-Forløb

Kriminalitetsforebyggelse • Tidlig indsats • Helhedsorienterede tankegang • Exitforløb • Ekstremisme • Børn og unge • Efterværn

Sprog: Dansk & engelsk
Arian Kashef

Arian Kashef

Kontaktperson • Mentor

Unge i kriminalitet • Mistrivsel •
Omsorgssvigtet • Unge afhængige af rusmidler • Flygtninge

Sprog: Dansk, engelsk & farsi
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Seniorkonsulent • Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • Skizofreni • Angst • Borderline • Fibromyalgi • Misbrug • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, tyrkisk, engelsk
Carina Eriksen

Carina Eriksen

Familiebehandler • Samværskonsulent • Metakognitiv Terapeut

Autisme • ADHD • ADD • Skizofreni • Borderline • Bipolar • OCD • Stress • Angst • Depression • §75

Sprog: Dansk & engelsk
Catherine Daverne

Catherine Daverne

Kontaktperson • Mentor • Psykomotorisk terapeut

Stress • Angst • Affektiv sindslidelse •  Neurodiversitet •  ADHD •  Piskesmæld •  Fibromyalgi •  Spiseforstyrrelse • §75

Sprog: Dansk
Christina Dahl

Christina Dahl

Kontaktperson • Lærer

AKT & SSP–lærer • Sårbare børn og unge • Konflikthåndtering • Angst • Spiseforstyrrelser • Skolefravær • Kriminalpræventivt arbejde • §75

Sprog: Dansk
David Abel

David Abel

Seniorkonsulent • Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Autisme • Aspergers • ADHD • Angst • Skizofreni • Borderline • Misbrug • Efterværn

Sprog: Dansk & engelsk
Islim Kiran

Islim Kiran

Mentor • Personlig Jobformidler

Psykisk sårbare • Smerteplagede kvinder • Antiradikalisering af unge piger og kvinder

Sprog: Dansk, tyrkisk & kurdisk
Jeppe Christoffersen

Jeppe Christoffersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Misbrugkonsulent • Autisme • Angst • Borderline • Vredeshåndtering • Skolevægring • Praktisk pædagogisk • §75

Sprog: Dansk & engelsk
Josh Jones Kristensen

Josh Jones Kristensen

Kontaktperson • Mentor • Socialfaglig • Misbrugskonsulent

Banderelationer • Kriminel adfærd • Misbrug • Diagnoser • Vredeshåndtering

Sprog: Dansk, engelsk
Kabeer Takiar

Kabeer Takiar

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Banderelaterede udfordringer • Vold • Mistrivsel • Interkulturelle problemstillinger

Sprog: Dansk, indisk, urdu, punjabi & engelsk
Lucas Andersen

Lucas Andersen

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Erfaring fra opholdsteder • Neuropædagogisk • Miljøterapeutisk • Narrativ • Spiseforstyrrelse • Kriminalitetsprævention • Autisme

Sprog: Dansk, engelsk
Melanie Tranholm

Melanie Tranholm

Kontaktperson • Mentor • Socialpædagog • Nervesystemsterapeut

Mille Thor Larsen

Mille Thor Larsen

Kontaktperson • Mentor

ADHD • Autisme • Spiseforstyrrelser • Angst • Selvværd • Skolevægring • Uddannelsesparathed • Unge piger

Sprog: Dansk
Nima Oladi

Nima Oladi

Kontaktperson • Mentor • Samværskonsulent • Psykoterapeut

ADHD • Unge og voksne • Autisme • Selvværd • Angst • Kriminalitetstruede unge • Anbringelse • Efterværn • Overvågede samvær.

Sprog: Dansk
Noah Wærum

Noah Wærum

Kontaktperson • Pædagogstuderende

Rikke Mortensen

Rikke Mortensen

Kontaktperson • Misbrugskonsulent

Unge • ADHD • Neurodiversitet • Afhængighed • Pårørende til misbrug • Autisme • Traumer

 

Sprog: Dansk, engelsk
Salah Ibrahim

Salah Ibrahim

Kontaktperson • Mentor • Personlig Jobformidler

Kriminalitetstruede unge • Interkulturelle problemstillinger • Inklusions-didaktik • Samtaleterapi

Sprog: Dansk
Thomas Amstrong

Thomas Amstrong

Kontaktperson • Socialpædagog

ADHD • Skolevægring • Autisme • Begyndende kriminalitet • Unge drenge

Sprog: Dansk, engelsk
Zeynep Canbaz

Zeynep Canbaz

Kontaktperson • Mentor • Socialpædagog

Socialpædagog • Kontaktperson • Mentor • Familiearbejde • Kognitiv Adfærdsterapi • Mentaliserings baseret pædagogik • Low Arousal • Udvikling og trivsel • Diagnoser • Sårbare børn og unge • Skolevægring  

Sprog: Dansk
Maria Holm

Maria Holm

Mentor • Personlig jobformidler • Familiebehandler • Psykoterapeut

Psykisk sårbar • Stress • Angst • Barndomstraumer • Mentalsundhed • Mentalisering • Forældre/barn samspil • Forældrekompetencer • Støttet samvær • §75

Sprog: Dansk & engelsk

Databasen fra Vitas

MD Partner er brugere af Vitas databasen.

Læs mere om Vitas