§ 104, stk. 3 – Støttet samvær (Tidligere § 71)

Der arbejdes altid ud fra den kommunale målsætning for støttet samvær.

Der arbejdes altid ud fra den kommunale målsætning for det overvågede samvær. Hvis der er tilbudt forsamtaler til forældrene, indledes dette med at konsulent og forældrene taler sammen. Dette foregår inden forældre og barn mødes. Der tales om hvordan forældrene har det, hvad barnets behov er, og hvad der skal ske under samværet.

Samværet observeres af samværskonsulenten, om forældrene har brug for vejledning – er dette tilfældet, bidrages der med dette,

Hvis der er tilbudt Eftersamtale, evalueres samværet – hvad er gået godt, og hvad kan tages med til næste samvær.

MD Partner har et samværslokale til brug for både familier og plejefamilier.

MD Partners konsulenter tilbyder konsulentbistand i sager – herunder anbringelsessager – hvor familierne står i komplekse problemstillinger, og hvor sagsbehandleren eller andre har behov for rådgivning og vejledning i forhold til næste skridt i sagen.