§ 30 – Tidligt forbyggende indsatser (Tidligere § 11)

I MD Partner arbejder vi med den tidlige forbyggende indsats, hvor familier med børn kan få familieorienteret rådgivning til løsning af familiens vanskeligheder.

Vi tilbyder råd og vejledning til familier, som har brug for hjælp til konkrete afgrænsede udfordringer, så problemerne hos barnet, den unge og/eller familien undgår at udvikle sig til sværere problematikker.

Vi arbejder altid helhedsorienteret og støtter forældrene i deres rolle i de forskellige arenaer, som de bevæger sig i såsom samarbejde med Familieafdelingen, skole, og daginstitutioner. Vi støtter familien i deres komplekse problemstillinger og tager udgangspunkt i familiens egne håb og ønsker for en positiv fremtid sammenholdt med målene i den sociale handleplan.

MD Partner arbejder altid løsningsfokuseret og dyrker ressourcerne i familien og netværket. Det essentielle for os, er at forældrene tilegner sig bæredygtige værktøjer og redskaber til at støtte deres egne børn.

Vi udarbejder en statusrapport, når forløbet afsluttes. Heri vil der blive beskrevet om der forsat er bekymring.