§ 75 – Støtteperson ifm. anbringelse af børn (Tidligere § 54)

Vi tilbyder støtte til forældre med børn anbragt udenfor hjemmet. Vi arbejder bl.a. med at håndtere følelserne og hverdagen der opstår med et barn anbragt udenfor hjemmet. Vi bidrager med forståelse og gennemgang af dokumenter omhandlende anbringelsen samt bevare en god og konstruktiv kontakt til anbringelsesstedet. Vi arbejder med at skabe en bevidsthed omkring og eventuelt skabe ændringer i de mønstre og dynamikker, der udfordrer samspil, forståelse og kontakten til barnet.